PorcuBI – Power BI – Business Intelligence

PorcuBI

Doelen visualiseren met Power BI

Visualiseer gemiste en behaalde doelen voor verschillende doelgroepen

Doelen stellen helpt ons om voortgang te meten, persoonlijk en zakelijk. Positieve resultaten motiveren, terwijl achterblijvende resultaten laten zien welke gebieden voor verbetering in aanmerking komen. De beste manier vinden om een doel te visualiseren, bijvoorbeeld in Power BI, kan een uitdaging zijn, omdat het sterk afhangt van welke acties de gebruikers waarvoor de resultaten bedoeld zijn, willen ondernemen.

In dit artikel worden verschillende manieren getoond om te visualiseren of een doel is bereikt of niet. Bijna alle visualisaties komen standaard voor in Power BI, en zijn getweakt met conditionele formattering. 

De juiste vragen stellen

Nog voordat je begint met het maken van de visual, is het belangrijk om te begrijpen wat je wilt visualiseren en waarom. Daarnaast is het belangrijk om (samen met de eindgebruiker) te bepalen welke acties er volgen als een doel wel of niet is gehaald. Verschillende situaties vereisen verschillende visualisaties. Het lijkt simpel, maar bijvoorbeeld “We willen zien of we onze sales quota halen of niet” kan op verschillende manieren gevisualiseerd worden.
Enkele vragen om te stellen zijn:

Dagelijkse doelen visualiseren

Dagelijkse targets visualiseren kan lastig zijn. Door de hoeveelheid data kan het moeilijk zijn om snel specifieke dagen te vergelijken in staaf- en lijndiagrammen.

Helaas beschikken de standaard visualisaties in Power BI niet over een kalender die het eenvoudiger zou maken om dagelijkse resultaten te visualiseren. Een workaround die gebruikt kan worden is om een matrixvisual te gebruiken in combinatie met conditionele opmaak.

In het voorbeeld zie je een dagelijks overzicht van januari tot maart met ingekleurde kolommen als een doel is gehaald of gemist. Door slechts één kleur te gebruiken, is het makkelijker om de informatie te interpreteren.

Daily - Target Hit or Missed - Matrix Visual Power BI Conditional formatting
Het bovenste plaatje focust op de gemiste doelen, terwijl het onderste plaatje focust op de gehaalde doelen.
  1. De visual bovenaan laat de dagen zien waarop doelen zijn gemist. Door alleen de dagen in te kleuren waarop doelen zijn gemist, is het makkelijker om patronen te herkennen. Bijvoorbeeld de dagen 12 tot 17 lijken in alle drie maanden deels te zijn geassocieerd met gemiste doelen.
  2. De tweede visual richt zich op de dagen waarop de doelen zijn gehaald. Dit is een positievere aanpak, waarbij het vooral snel inzichtelijk wordt of er een patroon is van dagen waarop targets worden gehaald.

Maandelijkse vaste doelen visualiseren

Bij het visualiseren van een maandelijkse doel, is het belangrijk om na te gaan of het doel flexibel of vast is. Soms hebben bedrijven bijvoorbeeld een specifiek percentage of bedrag dat ze elke maand willen halen, ongeacht de maand. Aan het einde van het jaar is er dan een overzicht met alle maanden en de gehaalde of niet gehaalde doelen.

Voor dit voorbeeld heb ik twee verschillende benaderingen gekozen.

Matrixvisual & Lijn en kolomvisual

  1. De eerste visual is een matrixvisual waarbij conditionele opmaak is toegepast. Deze grafiek biedt alleen inzicht of het doel is behaald of niet. De details van bijvoorbeeld het bedrag waarmee de doelstelling is behaald of niet, zijn niet zichtbaar.
    Deze visual zou geschikt zijn voor een nieuwsbrief, een snelle update of als het doelpubliek geen details hoeft te zien. In Power BI kan deze visual ook worden gebruikt om de andere visuals in het dashboard interactief te filteren.

  2. De tweede visual is een line & clustered column visual in Power BI. Conditionele opmaak is gebruikt om de staven in te kleuren als een doel is behaald. Hierdoor is makkelijk te zien in welke maanden de doelen wel of niet behaald zijn.

Lijngrafiek

Naast een lijn- en kolomvisual en een matrixvisual kan ook een lijngrafiek een optie zijn om doelstellingen te visualiseren. Lijngrafieken zijn een goede manier om verschillende waarden met elkaar te vergelijken, en ze nemen niet veel ruimte in op een dashboard. Het kan echter moeilijker zijn om goed te zien wanneer een doel wel of niet is behaald.

Het doel wordt weergegeven als een stippellijn. De ononderbroken lijn laat de resultaten per maand zien. Met conditionele opmaak worden de verschillen getoond bij de maanden waar het doel niet wordt behaald.

Hoewel deze visual dezelfde informatie weergeeft als de visuals daarvoor, wordt hij gebruikt om de gegevens anders te interpreteren, waarbij de nadruk veel meer ligt op de getallen achter “Is het doel behaald of niet?”

Flexibele maanddoelen visualiseren

Met een flexibel maanddoel kan ook gekozen worden voor een lijn- en kolomgrafiek. Echter, visuals kunnen snel druk aanvoelen als er te veel informatie wordt weergegeven, bijvoorbeeld als er veel data labels worden toegevoegd. Het eerste voorbeeld toont een grafiek met en zonder labels voor het doelbedrag. Om te kiezen welke labels worden gebruikt, is het belangrijk om te weten welk detailniveau nodig is en welke acties met de resultaten worden genomen.

Het tweede voorbeeld toont een lijngrafiek. Door conditionele opmaak op verschillende manieren toe te passen, kan de nadruk anders op de informatie worden gelegd. Dit is dus ook weer afhankelijk van de vraag die men probeert te beantwoorden.

Data Labels No Data Labels
Area Chart Line Chart

AppStore visuals om doelen te visualiseren

Er zijn allerlei visuals in de AppStore waarmee doelen gevisualiseerd kunnen worden; voor dit artikel heb ik twee visuals gekozen die ik bijzonder handig vind. Belangrijk om te beseffen: de meeste AppStore visuals hebben een (betaalde) licenties nodig. 
Het voordeel van deze visuals is dat ze de mogelijkheid bieden die met  standaard Power BI visuals niet mogelijk zijn.

Het eerste voorbeeld is een dumbbell kolom grafiek van Nova Silva. Dit is een goede visual om de afstand tot een (flexibel) doel te visualiseren. De kleur van de verschillende gegevenspunten en van het pictogram kunnen worden aangepast. Qua visualisatie heb ik gekozen voor zowel een kleur (groen is goed, rood is slecht) als een pijl (omhoog is goed, omlaag is slecht).

De tweede visual is een lipstick chart van Nova Silva.  Dit type grafiek vereenvoudigt het vergelijken van twee waarden. Met conditionele opmaak kun je de kleuren wijzigen die in de visual worden weergegeven. In dit geval heb ik een lichtgrijze tint geselecteerd wanneer het doel is gemist en een donkerdere groene kleur wanneer het doel is bereikt.

Nova Silva Dumbbell Column Chart Power BI
Dumbbell Column Chart - Nova SIlva
Nova Silva - Lipstick Chart Power BI
Lipstick Chart - Nova SIlva
Scroll naar boven