PorcuBI – Power BI – Business Intelligence

PorcuBI

Dashboard Ontwikkel Canvas - Een blauwdruk voor succes

Dit artikel over het dashboard ontwikkel canvas is in samenwerking met Dennis Teekamp Gout (VisionBI) geschreven. Hij licht hier toe wat de voordelen van een canvas zijn.

Als BI-ontwikkelaar ontwerp je vaak niet zomaar een Power BI dashboard. Je probeert met de gegeven informatie zo goed mogelijk een beeld te krijgen van de situatie en de wensen van de eindgebruiker zodat het eindproduct echt aansluit bij de wensen.
Tijdens het ontwikkelen lopen veel ontwikkelaars er echter tegen aan, dat juist de gegeven informatie, die zo belangrijk is, toch wel heel summier is. Een briefing als “doe maar een dashboard met onze verkoop informatie en het moet wel snel klaar zijn” helpen niet echt bij het ontwikkelen. Immers, hoe haal je uit deze informatie wie je doelgroep is, wat het doel van het dashboard is en welke acties genomen worden aan de hand van de informatie? En dan zijn er nog de kernboodschappen, het detailniveau, de specifieke vragen en de pakkende visualisaties. Stuk voor stuk cruciale elementen voor een succesvol dashboard.

Geen wonder dat je als beginnende Power BI-ontwikkelaar soms overweldigd raakt. Je wilt iets fantastisch creëren, maar de informatie en tijd zijn schaars. En wat is nu ECHT essentiële informatie? De oplossing?

Het Dashboard Ontwikkel Canvas


Dit handige hulpmiddel geeft je een helder kader met essentiële aspecten die je, samen met de eindgebruiker, stap voor stap doorloopt.

  • Stap voor stap informatie verzamelen

  • Gestructureerd te werk gaan

  • Direct inzicht krijgen in ontbrekende onderdelen

  • Het canvas kan achteraf ook als documentatie worden gebruikt.

Onderdelen van het Dashboard Ontwikkel Canvas

De canvas omvat 8 onderdelen beginnend met het onderwerp van het dashboard tot het evalueren en testen. Bij elk onderdeel zie je een aantal vragen die kunnen helpen om de informatie te verzamelen.

1) Wat is het onderwerp

Dit lijkt misschien vanzelfsprekend, maar in de praktijk wordt vaak aangenomen dat het onderwerp simpelweg “het visualiseren van gegevens” is. Visualiseer dat maar eens.
Het onderwerp gaat hand in hand met de kernboodschap en de doelen van het dashboard, dus als je moeite hebt met het bepalen van het onderwerp, kan het raadplegen van de kernboodschap en de doelen helpen om meer duidelijkheid te creëren.

1 Dashboard Ontwikkel Canvas - Onderwerp - PorcuBI

2) Het doel

Het doel bepaalt grotendeels het uiterlijk van een dashboard. Een dashboard dat zonder specifiek doel ontwikkelt wordt spreekt vaak niemand aan. Het is belangrijk om te begrijpen wat de eindgebruiker wil bereiken, welke acties mogelijk zijn met de inzichten en hoe dit visueel kan worden weergegeven. Welke vragen moeten echt worden beantwoord?

2 Dashboard Ontwikkel Canvas - Doel - PorcuBI

3) De doelgroep

Wie is de eindgebruiker, is het een persoon of een grotere groep? Hoeveel ervaring hebben de eindgebruiker (cruciaal voor het design) en hoe wordt het dashboard gebruikt?
Vaak is de opdrachtgever niet de directe eindgebruiker, waardoor het belangrijk is om snel te achterhalen voor wie het dashboard bedoeld is en om direct met de echte gebruikers te praten.

3 Dashboard Ontwikkel Canvas - Doelgroep - PorcuBI

4) Stand van Zaken

Betreft het een nieuw of bestaand dashboard?
Bij een bestaand dashboard is het handig om te inventariseren wat de huidige gebruikerservaring is. Welke vragen worden al wel of juist nog niet beantwoord en wat is de huidige feedback van de eindgebruiker is. Het is ook belangrijk om te onderzoeken hoe nieuwe informatie waarde toevoegt aan het bestaande dashboard.

4 Dashboard Ontwikkel Canvas - Stand van Zaken - PorcuBI

5) Kernboodschap

De kernboodschap gaat hand in hand met het onderwerp en het doel van het dashboard. Een kernboodschap is een zin waarin de context, de informatie en de acties die genomen kunnen worden met het dashboard worden genoemd.

Voorbeeld: Als Management Team (context) evalueren we maandelijks (context) de KPIs (informatie), en de prestaties van zowel de best presterende als de minst presterende producten (informatie) per land (context). Op basis van deze evaluatie bepalen we vervolgens welke producten we wijzigen (actie)

Als de kernboodschap lastig te definiëren is, zijn mogelijk twee dashboardpagina’s nodig om te voorkomen dat er te veel informatie wordt getoond en het doel onduidelijk wordt.

5 Dashboard Ontwikkel Canvas - Kernboodschap - PorcuBI

6) Detailniveau

Zelden is alle informatie op het laagste detailniveau nodig. Kijk kritisch naar welk detailniveau echt nodig is om de vragen te beantwoorden en welke filters werkelijk noodzakelijk zijn. Een veelgemaakte fout is het aanbieden van talloze filters en drillthrough-opties, wat vaak leidt tot verwarring bij de eindgebruiker en een afname van de ervaring van datakwaliteit.

7) Visualisatie

Vaak kan er van tevoren al worden nagedacht over hoe informatie kan worden gevisualiseerd, of heeft de eindgebruiker al een idee hoe informatie zou kunnen worden gepresenteerd. Dit is natuurlijk niet in beton gegoten, maar het kan helpen om een richting te geven aan het ontwerpproces.

7 Dashboard Ontwikkel Canvas - Visualisatie - PorcuBI

8) Evaluatie & Test

Net zo belangrijk als het bepalen van het doel en de kernboodschap is het vastleggen van wie het dashboard zal testen en evalueren. Evenals wat er getest wordt en wie uiteindelijk beslist of het voldoet. Het vastleggen van afspraken en verantwoordelijkheden voorkomt eindeloze verbetersuggesties en herontwikkeling, wat kan leiden tot het steeds opnieuw uitvinden van het wiel.

Het dashboard Ontwikkel Canvas lost niet alles op: Het werkproces veranderen

Een dashboard ontwikkel canvas is natuurlijk niet dé oplossing voor alles. Uiteindelijk moet het dashboard ook daadwerkelijk worden gebruikt, wat kan betekenen dat bestaande processen moeten veranderen. Denk hierbij aan het standaard gebruik van het dashboard elke ochtend om bepaalde processen te controleren of om besluitvorming te ondersteunen. Het is daarbij handig om de voordelen te benadrukken, zoals “Door het gebruik van dit dashboard kunnen we efficiënter werken en sneller inzichten verkrijgen.

We hebben al zo weinig tijd!

Het gebruik van een dashboard ontwikkel canvas biedt diverse voordelen, zoals een beter begrip van wat er wordt gebouwd, duidelijke documentatie en heldere afspraken. Hoewel veel BI-ontwikkelaars hier enthousiast over zijn, bestaan er ook twijfels. Vaak wordt er vanuit de business geopperd dat er geen tijd is om uitleg te geven of wordt het alloceren van extra uren om te investeren in een ontwikkel canvas als overbodig beschouwd. Het is dus ook belangrijk om dit goed te verkopen.

Wil je meer weten over de voordelen en waarom de tijdinvestering loont? Dennis Teekamp Gout (VisionBI) heeft een artikel erover geschreven.

Scroll naar boven